IFIA FULL MEDLEMMER

IFIA Fuldmedlemmer har afstemningsstatus på generalforsamlingen og inkluderer nationale foreninger, hvis mål og aktiviteter i vid udstrækning svarer til målene i Føderationen og statuterne for Føderationen.

Resumé af rettigheder:

Tal og stem på generalforsamlingen.
Kvalificeringskvalificering for IFIA-styrende organer.
Højeste IFIAs tjenester og bedste tilbud på begivenhedsregistrering osv.
Akkreditering (IFIA-certifikat for fuldt medlemskab).

Profil:

National opfinder / innovatørforeninger / institutioner / samfund

Foreninger af forskere, forskere, iværksættere

Innovationscentre og forskningscentre

kandidat

Flagene, hvorpå et blåt punkt er indsat, identificeres som kandidatmedlemmer. Kandidatmedlemmer er nationale foreninger i de tidlige stadier af udviklingen eller foreninger, der anmoder om at blive et fuldstændigt medlem. De har ikke stemmeret. Hvis de deltager stærkt i IFIA-aktiviteter, kan de accepteres som fulde medlemmer efter at have opnået godkendelse af direktionen.

FULL MEDLEMs ansvar

Fuldmedlemmer er ansvarlige for at udføre følgende aktiviteter for at fremme IFIA-mål:

1. Deltagelse i IFIA begivenheder (mindst en gang om året)

2. Deltagelse i generalforsamlingens møder, der afholdes toårigt (deltagelse af Full Member er obligatorisk. Ellers er det meningen, at de skal sende et fuldmagtsbrev, der bemyndiger et andet medlem til at stemme. Ikke at deltage i to på hinanden følgende generalforsamlingsmøder vil føre til suspension af fuldt medlemskab )

3. Indsendelse af årsrapporten til IFIA
jeg. Antallet af aktive foreningsmedlemmer
ii. Antallet af organiserede nationale eller internationale begivenheder såsom uddannelsesworkshops, udstillinger, seminarer, konferencer eller kongresser osv.
iii. En komplet rapport om opfindelser, der kommercialiseres
iv. Indsendelse af den mest opdaterede rapport om enhedsledelsen
v. Indsendelse af en rapport om deltagelse i IFIA-begivenhed
4. Betaling af det årlige medlemskontingent i rette tid

I tilfælde af at et af de fulde medlemmer ikke handler på grundlag af ovennævnte kriterier, præsenterer formandskabet en rapport om deres manglende aktivitet for eksekutivkomitéen, deres medlemskab vil blive suspenderet, og deres medlemskabs status vil blive besluttet i det næste general Forsamlingsmøde.