IFIAs møde i Executive Committee

Hovedmålet med IFIAs eksekutivmøde, der afholdes halvårligt efter indkaldelsen af ​​IFIA-præsident, er at godkende en enstemmig aftale om de emner, der er præsenteret i form af dagsorden under mødet. Eksekutivmedlemmer, valgt af generalforsamlingen for to år, når enstemmig aftale om de forelagte spørgsmål.

IFIAs præsident er forpligtet til at aflevere en rapport om de aktiviteter, der udføres inden for budgettet og midlerne til IFIA til styrkelse af IFIA's position på globalt niveau.

Optagelse af nye medlemmer er en af ​​de forpligtelser, der falder ind under EXCO-medlemmers jurisdiktion. Desuden skal de projekter, der er foreslået af enten præsidenten eller medlemmerne, blive præsenteret på mødet for at undersøge muligheden for gennemførelse heraf. Organisering af de internationale begivenheder inden for opfindelsens og innovationsområdet er det andet emne, der skal få godkendelse af EXCO-medlemmer.

Oversætte "