IFIA Generalforsamling

IFIAs ordinære generalforsamling afholdes hvert andet år på ethvert tidspunkt, der besluttes af generalforsamlingen eller eksekutivkomiteen for at træffe beslutninger om spørgsmål af kritisk betydning for IFIA, såsom valg af præsident samt medlemmer af direktionen, fastlæggelse af den generelle politik og programstrategi for IFIA , fastlæggelse af årlige abonnementspolitikker, ændring af vedtægterne, udvisning af medlemmer og godkendelse af de kriterier, der er foreslået af sekretariatet for valg af præsident og medlemmer af direktionen.

De ekstraordinære generalforsamlingsmøder arrangeres, når præsidenten finder det nødvendigt, eller det kræves skriftligt til sekretariatet af mindst en femtedel af de fulde medlemmer. Eksekutivmedlemmerne kan forelægge en rapport til præsidenten med forslag om behovet for et ekstraordinært møde. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden, og delegationerne kan inden for en måned tilføje yderligere punkter til dagsordenen.

Alle medlemmer kan deltage i drøftelserne, men kun fulde medlemmer har stemmeret. Hvert fuldt medlem har en stemme. En fraværende delegation kan også sende sin stemme ved fuldmagt for en eller flere punkter på dagsordenen til sekretariatet.

Efter rapporter fra generalforsamlingens møder, der dækker perioden 2008-2014, præsenteres:

Oversætte "