IFIAs eksekutivmedlemmer

IFIA Eksekutivmedlemmer, der består af op til en tredjedel af IFIA's fulde medlemmer, vælges af generalforsamlingen for to år. De sikrer, at Generalforsamlingens afgørelser gennemføres inden for IFIA's midler, er ansvarlige for driften af ​​yderligere udvalg og arbejdsgrupper i IFIA og undersøge ansøgninger om medlemskab i de forskellige medlemsklasser. Eksekutivmedlemmer mødes to gange om året og arbejder frivilligt.

I henhold til IFIA-vedtægterne og godkendelse af IFIA-direktionens medlemmer forventes kandidaterne i eksekutivkomitéen at sende deres anmodning til IFIA-sekretariatet inden for et formelt brev, der indeholder underskriften fra foreningslederen, der har betalt medlemskontingenten. De, der ikke har deltaget i to af de sidste IFIA-møder, er ikke berettigede til at ansøge om eksekutivkandidatur. De valgte medlemmer arbejder frivilligt.

Desuden skal de opfylde følgende kriterier:

1. Villighed og evne til at give den tid og ressourcer, der kræves til IFIA-arbejde

2. Besidde viden og kapacitet til at bidrage til IFIA's mission og strategi

3. Har nok erfaring og viden om IFIA-aktiviteter

4. Deltag stærkt i IFIA-aktiviteter og møder

5. Bliv medlem af IFIA i mindst 2 år